Home

Nieuw

HxGN Connect

Stadsbrede samenwerking zoals u nog nooit heeft gezien

Alles. Samenbrengen. Direct.

HxGN Connect is een nieuwe SaaS-werkruimte voor samenwerking, waar organisaties, gemeentes en regio’s hun gegevens eenvoudig kunnen delen en ernaar kunnen handelen in een beveiligde omgeving. Het helpt veelvoorkomende uitdagingen te overkomen door:

Verschillen te overkomen en barrières te doorbreken

Prestaties en veiligheid te verbeteren bij dagelijkse werkzaamheden en noodsituaties

Naadloos naar uw workflows te schalen

Naast uw bestaande bedrijfssystemen te werken

Go beyond basic cooperation

Easily connect and update data, message and assign tasks to users, and break down barriers between departments, organizations, cities, and regions.
Secure data sharing
Responsibly and securely share the data you want, with whom you want, under the conditions you set.
Responsive, ad hoc capabilities
Set up new layouts, change data sharing rules, scale to the scope of an event, and spin up collaboration channels that dynamically add related people and assets all at a moment’s notice.
Seamless data integration
Integrating data from different systems is easy, quick, and inexpensive with assistance from Hexagon Xalt. With our approach to data integration, you can build, manage, and maintain your own interfaces.
Intuitive user experience
HxGN Connect is designed with you in mind. The user experience adjusts to fit organizations of different operating styles, cultures, and workflows.
Collaboration in the cloud
HxGN Connect’s cloud-native system reduces entry barriers and simplifies deployment. Simply subscribe with no need to procure, manage, or maintain new IT infrastructure.
Previous slide
Next slide

Ga verder dan basissamenwerking

Koppel en update eenvoudig gegevens, stuur berichten en wijs taken toe aan gebruikers, en doorbreek barrières tussen afdelingen, organisaties, gemeentes en regio’s.

Veilig gegevens delen

Deel op een verantwoorde en veilige manier de gegevens die u wilt, met wie u maar wilt en onder uw eigen voorwaarden.

Responsieve en flexibele mogelijkheden

In een oogwenk kunt u nieuwe lay-outs opzetten, de regels voor het delen van gegevens wijzigen, de schaal aanpassen aan de omvang van een evenement en samenwerkingskanalen opzetten die op dynamische wijze betrokken mensen en middelen toevoegen.

Naadloze gegevensintegratie

Dankzij de hulp van Hexagon Xalt is het integreren van gegevens uit verschillende systemen eenvoudig, snel en goedkoop. Met onze benadering van gegevensintegratie kunt u uw eigen interfaces maken, beheren en onderhouden.

Intuïtieve gebruikerservaring

HxGN Connect is ontworpen met u in gedachten. De gebruikerservaring kan worden aangepast aan individuele organisaties met verschillende werkstijlen, bedrijfsculturen en workflows.

Samenwerken in de cloud

Het cloud-native systeem van HxGN Connect verlaagt de toetredingsdrempels en vereenvoudigt de implementatie. U kunt gewoon een abonnement nemen zonder dat u een nieuwe IT-infrastructuur hoeft aan te schaffen, te beheren of te onderhouden.

Een samenwerkingsruimte voor iedereen

Verbind de gehele organisatie met gedeelde tools voor meer inzicht

Pak dagelijkse gebeurtenissen en noodsituaties aan

Profiteer van gecoördineerde maatregelen voor ongeplande evenementen

Deel in realtime updates uit de registratiesystemen

Reageer sneller met nauwkeurige informatie vanuit uw hele organisatie

Met HxGN Connect kunt u uw gegevens veilig en verantwoord delen

Deel alleen de gegevens die u wilt, met wie u maar wilt en onder uw eigen voorwaarden.

Meer in detail

Ontdek HxGN Connect

Bekijk de productbeschrijving

Bekijk het oplossingenoverzicht

Bekijk een demo

Bekijk HxGN Connect zelf

De wereld vertrouwt Hexagon

Wij beschermen één op de negen mensen.

Van New York tot Nieuw-Zeeland vertrouwen bijna een miljard mensen op de openbare orde en veiligheidsoplossingen van Hexagon.

We zijn een vertrouwde adviseur.

Hexagon is al bijna dertig jaar een toonaangevende en vertrouwde partner in de openbare orde en veiligheidsbranche.

Wij staan voor innovatie.

We investeren continu in de ontwikkeling van nieuwe ideeën, zodat de beste technologieën beschikbaar zijn voor onze klanten.

Klaar voor een nieuwe manier van samenwerken?

Geen eilanden meer. Geen barrières meer.